Narzędzia Strona główna Goscia Niedzielnego Napisz do nas
Data: 03-03-2002
   
  Materiały na Wielki Post  

Drogi internauto - czytelniku Go¶cia Niedzielnego.

Chcemy, aby ta strona była dla Ciebie pomoc± w przeżywaniu tajemnicy Wielkiego Postu. Tutaj znajdziesz drogę krzyżow±, rachunek sumienia, warunki dobrej spowiedzi, możesz z nami odprawić nabożeństwo gorzkich żali. Znajdziesz na tej stronie wiele cennych i bezcennych wiadomo¶ci o Wielkim Po¶cie, o tajemnicy Zmartwychwstania Naszego Pana.

Strona ta będzie cały czas uzupełniana o nowe pozycje. Nie b±dĽ zaskoczony, gdy w lewym menu znajdziesz nawet kilkana¶cie wersji drogi krzyżowej. Różni s± ludzie, różne maj± potrzeby i sposób my¶lenia, przyswajania wiedzy - st±d różnorodno¶ć i zarazem bogactwo. Poleć tę stronę swoim znajomym. Możesz także przesłać swoje przemy¶lenia - swoj± wersję drogi krzyżowej lub podzielić się modlitw±.

Jest to miejsce, gdzie Ty i ja, będziemy współtworzyć ten wielkopostny serwis. Na pocz±tek proponuję drogę krzyżow± przygotowan± przez nieżyj±cego (niestety) kapłana i przyjaciela - ks. Romana Kempnego.

"Jezus cierpiał i umarł na krzyżu, aby nas pojednać z Bogiem. Id±c ¶ladami Jego Drogi Krzyżowej chcemy rozważać nie tylko cierpienia, jakich doznał wówczas, ale także te, których doznaje teraz z powodu rozdarcia między ludĽmi a Bogiem" (ks. Roman Kempny).

Jako ilustrację wykorzystali¶my stacje "Golgoty eremickiej", autorstwa Jerzego Dudy-Gracza, które znajduj± się w kaplicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Katowicach. Dzieło powstało w roku 1990. Obrazy przedstawiaj± tylko postać Chrystusa. Artysta-malarz tak wyja¶nia: "Zrezygnowałem tu nawet z twarzy Matki Bożej, Cyrenejczyka i Weroniki dla podkre¶lenia, że samotno¶ć Chrystusa wyraża samotno¶ć współczesnego człowieka w¶ród swoich, nieobecnych w chwili poniżenia, cierpienia i ¶mierci".

następna strona    
 
Jeśli chcesz zamieścić u nas  reklamę